WHEELCHAIR RUGBY TOURNAMENT MAZOVIA CUP

Turniej Mazovia Cup to coroczne zawody sportowe organizowane od 2011 roku przez warszawski klub sportowy rugby na wózkach "Four Kings". Mazovia Cup odbywa się w jednej z najnowocześniejszych hal sportowych na Mazowszu - Arenie Legionowo. Celem sportowym turnieju jest przede wszystkim rywalizacja zawodników warszawskiego klubu „Four Kings” z wiodącymi w rankingach europejskimi drużynami klubowymi. Misją organizatorów Mazovia Cup jest tworzenie warunków rozwoju sportowego drużynie „Four Kings” na terenie Polski, przy wsparciu lokalnej publiczności, ale też promocja sportu osób z niepełnosprawnościami Obecnie klubowe zawody Mazovia Cup są najbardziej prestiżową imprezą sportową w tej dyscyplinie w Polsce oraz cieszą się wielkim uznaniem i popularnością wśród zagranicznych drużyn rugby na wózkach. W dotychczasowych edycjach uczestniczyły ekipy z wielu europejskich krajów m.in. Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec, Finlandii, Czech, Francji, Irlandii, Danii i Rosji.

Niedzielne mecze Play-off od 2013 są na żywo transmitowane w internecie. Na mecz finałowy zapraszamy osoby z nami współpracujące, sponsorów i media, a także naszych wiernych kibiców min. KAYAH, która jest z nami od kilku lat oraz Prezydenta Miasta Legionowo oraz Marszałka woj. Mazowieckiego, którzy obejmują imprezę honorowym  patronatem.

 

***********************************************************************************************************************************

ENGLISH VERSION:

Mazovia Cup tournament is an annual sport event organized since 2011 by Warsaw wheelchair rugby sport club “Four Kings”. Mazovia Cup is held in Arena Legionowo - one of the most modern sport venue in the region of Mazovia. The objective of tournament is sport competition of Four Kings players with leading European wheelchair rugby teams. The mission of Mazovia Cup organizers is to create professional conditions for enhancing sport performance of “Four Kings” in Poland, with support of local society. Moreover, promotion of disability sport and improvement of public interest and acceptance are important tournament objectives. Currently, Mazovia Cup is one of the most prestigious wheelchair rugby sport event in Poland. It became recognized and popular tournament among foreign wheelchair rugby sport clubs.  In previous editions of Mazovia Cup took part teams from many European countries - Great Britain, Netherlands, Germany, Finland, Czech, France, Ireland, Denmark and Russia.